Indien U onze site EBoek.info en/of haar subdomeinen bezoekt, ontvangen we van uw browser uw IP adres en enige informatie over welk systeem U gebruikt (desktop/telefoon, browser, resolutie….). Deze gegevens stellen ons in staat U de gewenste informatie te bezorgen (bv. een telefoon ontvangt een andere pagina dan een laptop computer of tablet)
 
Tevens gebruiken we een Matomo server om statistieken bij te houden. Deze gegevens helpen ons om te begrijpen wat onze bezoekers (niet) leuk vinden. Vermits deze server eigendom van EBoek.info is, kunnen deze gegevens niet door derden gebruikt worden.
 
Met de gegevens die wij verzamelen is het ons niet mogelijk om uw naam, adres, telefoon e.d. te achterhalen.
 
privacy
Wij maken geen gebruik van reclame- en/of sociale netwerken welke uw gegevens verzamelen (Facebook, AdSense etc)
 
Ter bescherming van onze site (en uw gegevens) maken we gebruik van een firewall. Deze genereert logbestanden welke o.a. de IP adressen bevat van de personen/servers die een aktie uitvoeren welke door de firewall wordt gestopt (in principe dus: spambots, hackers, verspreiders van malware en andere gespuis). Deze logs worden zes maanden bijgehouden om ons in staat te stellen de ‘gevaren van het internet’ beter te kunnen begrijpen en erop te kunnen anticiperen.
 
In geen enkel geval geven we gegevens door aan derden, met uitzondering van de hieronder vermelde partners.
 

Om alles naar behoren te laten werken, gebruiken we enkele diensten geleverd door externe firma’s (zgn. data processors). Deze kunnen een aantal gegevens verzamelen welke nodig zijn om hun dienst te doen werken. Indien U hierover meer info wenst verwijzen we naar hun respectievelijke sites.
 

  • Content Delivery Network (CDN): zorgt ervoor dat iedere gebruiker – waar ook ter wereld – verbindt met een caching server in zijn regio. Dit komt de snelheid van onze site ten goede, en vermindert de belasting op onze eigen server.
  • Zoekresultaten: indien U op onze site een zoekopdracht uitvoert, zal het resultaat door een externe gespecialiseerde zoekmachine bezorgt worden (een soort Google, maar dan speciaal voor website’s).

 

Cookies:
koekjes2
Wij en de bovenvermelde data processors zetten cookies op uw computer. Deze worden enkel gebruikt om een goede werking van de site te waarborgen, en om analytische gegevens te vergaren. Indien gewenst kan U uw browser zo instellen zodat deze cookies geweigerd worden, maar in dit geval kunnen wij niet langer garanderen dat alles naar behoren blijft werken.
 

Door onze website te gebruiken, gaat U akkoord met bovenstaande.