Asterix (Bert Bakker)

 

Asterix (Bert Bakker)

Tekenaar: Uderzo Albert
Scenarist: Royen René van, Vegt Sunnyva van der
Uitgeverij: Bert Bakker

De stripserie Asterix heeft vele verdiensten. Eén ervan is dat zij belangstelling wekt voor de Romeinse oudheid. De makers van de serie hebben zich goed gedocumenteerd. Hoe goed blijkt uit dit boek over Asterix. De twee auteurs (beiden oudheidkundigen) hebben zichzelf de vraag gesteld in hoeverre Asterix een humoristisch maar toch reëel beeld geeft van Gallië ten tijde van de Romeinse verovering. Zij zijn op speurtocht gegaan in zowel de klassieke literatuur als de archeologie om op deze vraag een antwoord te geven. Die speurtocht heeft veel opgeleverd. De auteurs bieden met hun boek een rijke documentatie om nog meer plezier aan de serie Asterix te beleven (zeker ook door de vele passages van antieke schrijvers die ze aanhalen). Eerst komt Gallië aan de orde, daarna Caesar en de Romeinse bezetters. Tenslotte een encyclopedisch overzicht van zaken die in Asterix aan de orde komen. De vele illustraties uit Asterix vergemakkelijken de link met de stripserie zelf. Voor liefhebbers van Asterix (ev. ook de jongere vanaf ca. 14 jaar) een ‘must’.

___________________________

___________________________