Columbus

Ogenblikje...

Columbus

Tekenaar: Manara Milo
Scenarist: Biagi Enzo
Uitgever: Loempia

Op 3 augustus 1492 begint Christoffel Columbus aan een merkwaardige reis, waarvan later zal blijken dat ze niet enkel tot de ontdekking van een nieuw continent heeft geleid, maar ook een periode in de geschiedenis heeft afgesloten.

De Middeleeuwen zijn voorbij. De mensheid heeft een overwinning behaald op de duistere krachten van de natuur. De wereldzeeën worden in kaart gebracht, de internationale handel kan zich gaan ontwikkelen. Het definitieve bewijs van de ronde vorm van de aarde is geleverd.

Na 1492 kunnen de Europese landen een nieuwe economische bloeitijd tegemoet gaan. Maar de kolonisatiegolf die op de ontdekking van Columbus volgt, heeft ook zijn kwalijke kanten. De Europeaan toont weinig respect voor de cultuur van de volkeren die hij op zijn paden ontmoet. Er wordt duchtig geroofd, gemoord en vernield. Met de ontdekking van Amerika vangt ook een periode aan van barbaarse volkerenmoord en onderdrukking.

___________________________

___________________________