De Getekende

 

De.Getekende

Tekenaar: Rollin Lucien
Scenarist: Dubois Pierre
Uitgeverij: Arboris

Het eerste album van de nieuwe, uit het Frans vertaalde stripreeks ‘De getekende’ is gesitueerd in een niet nader aangeduid (middeleeuws?) verleden op een evenmin nader aangeduide plaats. Een groep outlaws, bestaande uit deserteurs en dergelijke, trekt overal onheil stichtend rond om kinderen te roven, die door gruwelijke ‘plastische chirurgie’ tot dwergen en gedrochten verminkt worden, waarna ze tot vermaak van de hogere standen als hofnarren en curiositeiten verhandeld worden. De jonge hoofdpersoon Hutgin valt in handen en ondanks verwoede pogingen van zijn vader om hem te bevrijden, wordt ook hij verminkt. Hij weet zich met zijn lotgenoten echter te bevrijden en met deze zonderlinge groep zweert hij wraak. Op het moment dat die zal aanvangen eindigt het verhaal om in een volgend deel voortgezet te worden. Het met schokkende precisie realistisch getekend verhaal speelt zich af in een bizarre mythische wereld, waarvan men zich nauwelijks kan voorstellen dat lezers deze ter ontspanning zullen willen betreden.

___________________________

___________________________

___________________________