Euromania

 

euromania 1

Tekenaar: Holtrop Bernard
Scenarist: Holtrop Bernard
Uitgeverij: De Harmonie, Futuropolis

Dit cartoonboekje bevat het kritische commentaar van politiek tekenaar Willem (ps. van Bernard Holtrop) op de ontwikkeling van de huidige lidstaten van de EG. Dit commentaar is tekstloos, op een viertalige inhoudsopgave na op de beginpagina van elk land, maar niettemin zeer sprekend. Van elk land geeft Willem een korte impressie van de naoorlogse geschiedenis aan de hand van vertekende foto’s en documenten. Het aantal pagina’s per land verschilt sterk: Duitsland spant de kroon met twintig pagina’s, terwijl Denemarken, Luxemburg en Ierland het elk met slechts twee pagina’s moeten stellen. Dit maakt Willems impressie zeer fragmentarisch, waarbij hij – zoals gewoonlijk – nadruk legt op de meest stuitende kanten van elk van de EG-landen. Willems kritiek is vlijmscherp, keihard en vaak grof, terwijl zijn pessimistische visie allesoverheersend is. Zijn harde, scherpe tekenstijl benadrukt nog eens extra het wrange karakter van zijn kijk op de ontwikkelingen in het Europa van De Twaalf.

___________________________

___________________________