Jonathan Cartland

 

jonathan.cartland

Tekenaar: Blanc – Dumont Michel
Scenarist: Harlé Laurence
Uitgever : Dargaud, Oberon

De Western – strip ‘Cartland’ wordt uitgegeven door het Franse Dargaud. Naast een Franstalige en een Duitstalige versie, is er een Nederlandstalige versie die uitgegeven wordt door Dargaud Benelux in Brussel. Soms is er voor Nederland een co – uitgever of een afwijkende drukker. De Nederlandse posts/covers wijken vaak af van de andere uitgaves.
De eerste 6 Cartland – delen zijn uitgegeven onder de naam ‘Jonathan Cartland’. Zij maakten deel uit van de Westernreeks van Dargaud, waartoe ook ‘Mac Coy’ behoorde. Vanaf ‘Silver Canyon’ heet de serie kortweg ‘Cartland’ en zijn de posts/covers aangepast. Om druktechnische redenen is ‘De Indianenvriend’, het eerste deel van de serie van tien, pas als vierde deel in Nederland uitgekomen.
In 1995 verscheen het tiende en voorlopig laatste deel: ‘Het Schuilhol van de Duivel’. In hetzelfde jaar hield tekenaar Michel Blanc – Dumont in een interview de deur wel naar een vervolg nog open.

___________________________

___________________________

___________________________