Ken Je Niet ’s Met Ze Práte

 

Ken.Je .Niet .s.Met .Ze .Práte

Tekenaar: Straaten Peter van
Scenarist: Straaten Peter van
Uitgeverij: Van Gennep

Deze bundel cartoons, eerder als relativerende noot gepubliceerd op onder andere de financieel en bedrijfsnieuws bevattende pagina’s van Het Parool, hekelt enerzijds – globaal gesproken – de werkgevers en relativeert anderzijds de werknemers of arbeiders, vakbonden en klassestrijd. De voortreffelijke en persoonlijke tekenstijl van de auteur mag bekend verondersteld worden uit zijn andere cartoonbundels en zijn strip “Vader en zoon”. Wat de tekst betreft voegt de auteur daar in deze uitgave een knappe karikatuur aan toe van het jargon van de zogenaamde fabrieksadel. De pijnlijk sarcastische ondertoon maakt deze bundel tot meer dan een lachertje.

___________________________

___________________________