Orphanimo!!

 

Orphanimo

Tekenaar: Vincent Luc, Vincent Michaël
Scenarist: Adriaenssens Ivan, Vincent Luc
Uitgever : Standaard

Orphanimo!! is een Belgische stripreeks. De reeks bestaat uit 12 albums. Deze albums zijn weer ingedeeld in twee cycli van elk 6 delen.

De reeks is bedacht door Luc Vincent, Ivan Adriaenssens en Michaël Vincent, die gezamenlijk ook de productie verzorgen. Luc zorgt voor het scenario, het decor en de kleur, Adriaenssens zorgt voor het scenario en de lay – out, en Michaël zorgt voor de figuren. De drie bedachten het scenario aanvankelijk voor een animatieserie, maar toen die niet doorging werd het omgevormd naar een stripreeks. De reeks wordt uitgegeven door Standaard Uitgeverij.

De verhalen draaien rond Alice, een weesmoeder die samen met 5 weeskinderen in een oud Victoriaans huis woont in een naamloze stad. Alice heeft sinds ze 30 jaar geleden haar geliefde verloor haar leven gewijd aan het opvoeden van weeskinderen. Ze probeert de laatste vijf aan een goed huis te helpen. Buiten haar weten om hebben de 5 weeskinderen gezworen voor altijd bij elkaar te blijven samen met Alice. Ze doen dan ook alles om te voorkomen dat ze worden geadopteerd.

De rode draad in de serie is dat Alic en de wezen stand proberen te houden tegen multi – miljardair Hari Vallalkozo. Hari heeft in de gehele stad alle grond opgekocht, de originele huizen vernield, en er grote wolkenkrabbers neer gezet. Alleen het huis van Alice is nog niet in zijn bezit, en dit huis staat uitgerekend op het stuk grond waar hij zijn grootste wolkenkrabber ooit wil bouwen: De V – Building.

De eerste cyclus draait geheel om Hari’s pogingen dit huis in handen te krijgen. Aan het eind van het eerste album laat hij alle grond rondom het huis weggraven zodat enkel een kluit aarde met daarop het huis achterblijft, steunend op de rioolbuizen. De situatie wordt complexer wanneer Hari verliefd wordt op Alice, en hij bezoek krijgt van zijn ex – vrouw. In het zesde album weten Alice en haar weeskinderen te ontkomen met een luchtballon. Het huis nemen ze mee met dezelfde ballon.

De tweede cyclus draait om de reis van Alice en de wezen naar hun nieuwe woonplaats: een eiland dat door Hari aan Alice is geschonken.

___________________________

___________________________

___________________________