Salomé

 

Salome

Palumbo Giuseppe
Scenarist: Prungaud Eric
Uitgever : Dark Dragon Books

Als je een slaaf bent zoals Salomé, kun je dan van de zoon van de familie houden die je bezit? Zonder enige hoop ooit zijn vrouw te worden. Vooral wanneer de jonge man in kwestie, Markus, wordt beschuldigd van een moord. Terwijl Markus liever vlucht dan een wisse dood onder ogen te zien, zal Salomé proberen hem vrij te pleiten. Want naast haar bekende talenten voor waarzeggerij, is Salome begiftigd met een ongeëvenaard inzicht dat haar zeker in staat zal stellen Marcus’ naam te zuiveren. In ruil daarvoor kan ze haar vrijheid verdienen en misschien toestemming om met Marcus te trouwen.

___________________________

___________________________