Sam En Sarah

 

Sam.En .Sarah

Tekenaar: Vliet Arie van
Scenarist: Reichenbach Paul, Vliet Arie van
Uitgeverij: Pear Productions

Sam zit in een rolstoel en wordt door zijn moeder erg gepamperd, waardoor hij het mikpunt van spot is op school. Dan komt er een nieuwe leerling, Sarah, die ook in een rolstoel zit. Zij leert Sam met behulp van een speciale cursus om zich zelfstandiger te kunnen bewegen in de rolstoel. Zijn zelfvertrouwen neemt toe en hij wint het respect van zijn plaaggeesten.
Dankzij de vaardigheden die ze hebben ontwikkeld, kunnen Sam en Sarah in hun rolstoelen voortaan gewoon samenspelen met de andere kinderen.

Deze strip is ontwikkeld in samenwerking met K-J Projects, die een methode heeft ontwikkeld om kinderen beter met hun rolstoel te leren omgaan, en ‘De Speeltuinbende’, die zich inzet voor het ook voor mindervaliden geschikt maken van speelterreinen.

___________________________

___________________________