Woutertje Pieterse

Ogenblikje...

Woutertje.Pieterse

Na ‘Max Havelaar’ is ‘Woutertje Pieterse’ het meest gelezen boek van Multatuli (1820-1887). Het vertelt de geschiedenis van een gevoelige schooljongen. Beroemd geworden figuren zijn meester Pennewip, juffrouw Laps en de Hallemannetjes. Multatuli heeft dit boek nooit als zelfstandige roman bedoeld. Het verhaal mist ook een hechte plot. Het boek ligt min of meer verscholen in zeven bundels ‘Ideeen’, verschenen tussen 1862-1877. Er treedt een alleswetende verteller op, maar zijn informatie is niet altijd betrouwbaar. De bezorger, Dik van der Meulen en schrijver van een bekroonde biografie over Multatuli , heeft na de voorgaande, vaak sterk beknotte, edities gekozen voor de uitgebreide versie van Multatuli’s weduwe Mimi Hamminck Schepel uit 1890. Hij moderniseerde de spelling, maar eigenaardigheden in Multatuli’s taalgebruik (bijvoorbeeld het gebruik van y i.p.v. ij) bleven gehandhaafd. In het ‘Nawoord’ gaat hij in op de structuur, het belang van Fancy en de biografische mogelijkheden en onmogelijkheden in het verhaal. Dit is de meest complete thans verkrijgbare editie. Kleine druk.

___________________________

___________________________