Arman En Ilva

 

Arman.en.Ilva

Tekenaar: Thé Khing
Scenarist: Hartog van Banda Lo
Uitgever : Sherpa

In de jaren 1978-1983 verscheen bij uitgeverij Brabantia Nostra de integrale editie van ‘Arman & Ilva’. De bundeling van deze dagstripverhalen was welhaast het levenswerk van tekenaar Thé Tjong-Khing en scenarist Lo Hartog van Banda, die beiden toen werkten bij de Toonder Studio’s.

De uitgave was voor die tijd er één die er wezen mocht, gemaakt naar de maatstaven van die tijd en met de middelen van die jaren. In 2006 begon de Haarlemse uitgever Mat Schifferstein aan een nieuwe integrale editie. De reproductietechnieken waren aanzienlijk verbeterd, originele stroken werden zoveel mogelijk gebruikt, geretoucheerd en opnieuw werd er geletterd. De serie, die nu zijn einde nadert, wordt door liefhebbers warm onthaald. De op groot formaat weergegeven stroken zien eruit alsof ze zo van de tekentafel komen, waarbij extra verworpen stroken, vingeroefeningen van personages uit de strip, aanwijzingen enz. in speciale dossiers na te gaan zijn. Juist die toegevoegde beeldinformatie zorgt ervoor dat velen naast de eerste albumuitgaven uit de jaren zeventig, tachtig alsnog overstag gaan om de oude serie te vervangen, dan wel aan te vullen met de nieuwe editie. Ook de inleidingen van de kloeke delen, verzorgd door vakgenoten, vinden een warm onthaal.

Onlangs verschenen er twee nieuwe delen in de serie bij uitgeverij Sherpa:’Het bevroren verleden’ en ‘Camilla’.

___________________________

___________________________

___________________________