De Drabbels

 

De.Drabbels

Tekenaar: Fournier Pierre
Scenarist: Fournier Michel ,Fournier Pierre
Uitgever : Dupuis

Scenarioschrijver Makyo presenteert nogmaals een vlokje eenvormige lieden: de Drabbels. Steeds duidelijker wordt hoe een allesoverheersende angst het leven van deze wezentjes bepaalt. Eén en ander kan worden opgevat als satire op de mens in zijn ‘smalste’ uitvoering: bang, achterdochtig, discriminerend en over – aangepast. Net als hun meer bekende strip – collega’s De Smurfen zien ook de Drabbels en vrijwel allemaal hetzelfde uit. Zo vormen de Drabbels een gemakkelijk te bespelen massa. Er komt zeker wel humor aan te pas, maar de voortdurende confrontatie met benepen sociaal gedrag geeft de grappen een wrange bijsmaak. Een strip uit het weekblad Robbedoes, die op 2 niveaus bekeken kan worden: dat van de jonge lezer die allemaal grappige wezentjes impulsieve dingen ziet doen, en die daar verder niets achter zoekt, en dat van de meer ervaren lezer die weet hoe het in de wereld toe kan gaan. Dit Drabbel – deel is zelfstandig te lezen, maar maakt zeker nieuwsgierig naar een volgend deel.

___________________________

___________________________

___________________________