De Heer Van De Messen

 

De.Heer.Van.De.Messen

Tekenaar: Rondet Fabien
Scenarist: Henscher
Uitgever : Casterman

Henscher? Nooit van gehoord. Fabien Rondet? Doet ook geen belletjes rinkelen. Op de achterkant ontbreekt alle informatie over het verhaal en een vluchtige doorbladering gaf geen overweldigende indruk. Met de weinige voorkennis die we hadden, begonnen we dit album te lezen. Dat De Heer van de Messen 1 een ware pageturner zou worden, hadden we bijlange niet verwacht. Dit album verdient alle aandacht. Hopelijk biedt deze bespreking jou wel de nodige voorkennis.

Het verhaal speelt zich af in 1177, meerbepaald in Perzië, het voormalige Iran. In het bergstadje Alamut, nabij de oostelijke grens van het land, verzamelen een meute rekruten zich voor een onzekere toekomst als Fedajiens in wording. Een Fedajien is een beroepsmoordenaar die ingezet wordt voor aanslagen om politieke druk uit te oefenen. Maar een Fedajien word je niet zomaar. Om bij de Sekte van de Assassijnen (de oorspronkelijke titel van deze reeks) te horen, moeten de uitverkorenen een reeks beproevingen doorstaan, hetzij psychologisch van aard door ze te confronteren met hun diepste angsten, hetzij bloederig en gewelddadig op het scherpst van de snee want ze moeten met messen in de weer kunnen. Onder deze rekruten bevinden zich Selim, een stoere en verstandige vechter; Yacine, een brute snoodaard en Hachim, een jonge knaap die hier niet thuishoort en voor aapventje wordt uitgescholden. Zij laten zich al meteen opvallen en uiteraard wordt het verhaal grotendeels aan hen en hun wederzijdse confrontaties dan wel vriendschap opgehangen. Aan het hoofd staat de Oude Man van de Berg, een intelligente man met inzicht in de mens en met verrassende vechtersvaardigheden. Dit eerste deel leidt langsheen een kluwen intriges en manipulaties naar een nachtelijke proef waarin elke rekruut een mes krijgt. Hij die een stap dichter wil zetten naar de rang van Fedajien moet bij dageraad twee messen voorleggen. Dat kan dus enkel door een van de anderen te vermoorden. Selim en Hachim moeten extra uitkijken. Er wordt tegen hen samengespand.

Los van deze gegevens ontspint zich ook een intrige waarin het westen en het oosten tegenover elkaar staan, zij het niet met de actuele clichéverhoudingen en extreme typeringen als die van zelfmoordterroristen. Aanvankelijk proberen de katholieke kruisvaarders de goodwill van de Oude Man van de Berg af te kopen. Hij lijkt daar mee in te stemmen, maar hij heeft duidelijk andere plannen. Terwijl hij zijn rekruten verder laat opleiden, broeit er wat. Zijn naaste medewerkers dichten hem verraad toe, maar de Oude Man heeft nog heel wat in zijn mars.

Anders dan een album in hetzelfde genre, die net zo goed door een Silvester zou kunnen worden uitgegeven, komen hier dikwijls verrassingen om de hoek piepen die het verhaal een richting uitstuwen die je allerminst verwachtte. De afrekening op het einde houdt enkele personages over die het in het vervolg met elkaar zullen moeten doen. En net door hun gemeenschappelijke voorgeschiedenis in Bloedbroeders kan dat straffere verhaalwendingen opleveren dan met de twee personages die eerst met elkaar optrokken. Interessant en veelbelovend. De Heer van de Messen is een magnifieke opener van een reeks waar nu al veel potentieel in schuilt. Laat dat vervolg maar snel komen

___________________________

___________________________