De Wegen Van Malefosse

 

Wegen Van Malefosse

Tekenaar: Dermaut François
Scenarist: Dermaut François, Gelot Xavier
Uitgever : Daedalus

Gunther Amerbach is drukkersleerling en specialist in het schermen. Het leven gaat hem voor de wind, tot de dag dat hij erop uitkomt dat zijn broer malafide praktijken bedrijft met de katholieke Spanjaarden, de vijand. Een vuurwapen dat nog niet bestaat, is de inzet van een ludieke transactie. De ontwerper van het revolutionaire vuurwapen, Gunthers vader, betaalt de hoogste prijs voor het niet tijdig leveren van de goederen, hij wordt vermoord. Alle sporen wijzen in de richting van Gunther, die snel op de vlucht slaat. In Genève neemt het een en ander een onverwachte wending.

Het verhaal situeert zich in een van de woeligste periodes uit de Europese geschiedenis… de reformatie. Frankrijk was op godsdienstvlak letterlijk verscheurd, en dat met het superkatholieke Spanje, het Calvinistische Nederland en het Lutheriaanse Duitsland als buurlanden. De clash tussen de aanhangers van de verscheidene geloofsovertuigingen wordt in elk geval schitterend weergegeven in De Wegen van Malefosse. De intrige rond het revolutionaire vuurwapen, de jonge Franse koning en een geheimzinnige ponjaard komen de leesbaarheid erg ten goede. Gelot en Dermaut proppen hun verhaal vol elementen, die maken dat de lezer aan het einde van het verhaal meteen verlangt naar het vervolg van dit intrigerende tweeluik.

Het rijkelijke gebruik van pasteltinten, en het ondermaatse contrast maken het lezen van dit album tot een aparte leeservaring. Dankzij het kleurenpalet stralen de tekeningen een zekere kilte en duisterheid uit. De geknipte sfeerschepping voor dit verhaal. Tekentechnisch is het allemaal dik in orde, François Dermaut gaat collega’s zoals Hermann achterna, door meteen zijn tekeningen in te kleuren. Het resultaat mag er werkelijk zijn.

Voor wie de hoofdreeks Malefosse oftewel Les Chemins de Malefosse (Daedalus opteert voor een andere spin – off – reeksnaam nadat voorganger Blitz voor een ingekorte hoofdreeksnaam koos) nog niet las… niet getreurd! De Wegen van Malefosse is perfect leesbaar zonder de hoofdreeks gelezen te hebben. Hopelijk pakt Daedalus ook daar de draad weer op, zodat we ook die reeks in onze moedertaal kunnen lezen.

___________________________

___________________________

___________________________