Eternus 9

Ogenblikje...

Eternus.9

Tekenaar: Mesquita Victor
Scenarist: Mesquita Victor
Uitgeverij: Albracht, Lombard

Een geheimzinnig wezen, Eternus 9, wordt ergens in de kosmos tot leven gewekt voor een opdracht van ‘hogerhand’. Hij verdwijnt in het niets om in een mensenkind herboren te worden, waarna hij de tijd doet versnellen om opnieuw te sterven enz. Mesquita tekent zijn ‘kosmische scenes’ overdadig vol met stralenkransen, voertuigen vol uitsteeksels en symboolachtige tekens in alle mogelijke kleuren. De experimentele, onoverzichtelijke plaatindeling maakt het toch al magere verhaal onbegrijpelijk. De weinige teksten zijn van het soort: “uit het niets ben je komen opdoemen om je lot te vervullen” en “ik begin te sidderen van een vreemde doodsstrijd”. Rest nog te vermelden dat Mesquita de tekenstijl van Druillet plagieert, en dat inhoudelijk nogal eens fouten worden gemaakt.

___________________________

___________________________