Glas En Lood

 

Glas.En .Lood

Auteur: Hefting Paul
Illustrator: Swarte Joost
Uitgeverij: Amsterdams Fonds voor de Kunst, De Harmonie, Oog & Blik

Striptekenaar en grafisch ontwerper Joost Swarte heeft in opdracht van de woningstichting Zomers Buiten voor een stadsvernieuwingsproject aan de Marnixstraat (huisnummer 165 tot en met 213), een van de langste en saaiste straten in de Amsterdamse binnenstad, vierendertig glas-in-loodramen ontworpen waarin op een ragfijne, humoristische en dromerige wijze met de werkelijkheid, zoals die zich op straat en binnenshuis afspeelt, wordt omgegaan. In voorliggende uitgave over de achtergronden van dit project is van alle ramen een afbeelding (in kleur) opgenomen. Bij een deel van de tekeningen zijn schetsjes gevoegd die aan het uiteindelijke resultaat voorafgingen. De surrealistische afbeeldingen geven de visie van de ontwerper weer op het complexe stadsleven. Er is sprake van een subtiel evenwicht tussen (strip)kunst en architectuur enerzijds en de strakke lineaire muren met een strak ritme van ramen, deuren en dakkapellen anderzijds, waarin de glas-in-loodafbeeldingen zijn geïntegreerd. In de begeleidende tekst wordt de gedachte achter dit project op een bondige manier toegelicht. Uitklapbare tekening in achteromslag.

___________________________

___________________________