Jan Van Scorel

 

Jan.Van.Scorel

Tekenaar: Teng Paul
Scenarist: Schutten Jan Paul, Teng Paul
Uitgever : Lecturis

Jan van Scorel (1495-1562) was een Noord-Nederlandse schilder die na lange omzwervingen in Duitsland, Oostenrijk, Venetië en Palestina opnieuw in Italië terechtkwam. In 1522 werd hij door de nieuwverkozen paus Adrianus VI, de eerste en enige paus van Nederlandse afkomst, aangesteld als opzichter van de pauselijke kunstcollectie. Het Vaticaan verkeerde in een staat van corruptie, malversaties en machtsintriges terwijl de paus zelf stond voor soberheid en deugdelijkheid. Hij volgde paus Leo X op die met zijn extravagante levensstijl de pauselijke schatkist plunderde. Adrianus had vele vijanden. Een jaar later overleed hij na een ernstige ziekte. Paul Teng en Jan Paul schutten zetten vraagtekens bij dit overlijden via de figuur van Jan van Scorel. En in plaats van een historisch verhaal pur sang krijgt deze strip er ineens een fictieve, intrigerende dimensie bovenop. Een dimensie waar ruimte is voor spanning, actie en een romance met een bloedmooie lichtekooi.

Deze strip werd gefinancierd door het Centraal Museum in Utrecht, de stad waar Adrianus VI vandaan kwam en Jan van Scorel stierf, en de Nederlandse BankGiro Loterij. Het museum kocht ook alle originele platen van Paul Teng aan. Lichte vermoedens als zou dit een educatief saaie inslag krijgen die getuigt van bemoeienissen van de financierders, vegen de auteurs met overgave van tafel. Bekijk alleen al de tekeningen van meneer Teng. Zijn realisme en zijn fantastisch mooi ingekleurde pagina’s tonen nogmaals aan dat hij tot de absolute Europese top hoort. Alle positieve indrukken gaan hand in hand met het ongemeen interessant vertelde relaas over enkele schakelfiguren uit de Nederlandse geschiedenis, tegelijk ook een beetje onze eigen geschiedenis want in die tijd behoorden we met Nederland tot de Lage Landen en het Heilige Roomse Rijk.

Jan van Scorel is een standaardvoorbeeld van hoe geschiedenis op een boeiende manier kan gepresenteerd worden. Feiten alleen volstaan niet, het is de manier waarop die feiten een geheel vormen en in een verhaal gegoten worden. Knap werk. En eindelijk weer een nieuwe Teng na het one-shot De Telescoop (uit 2009!).

___________________________

___________________________