Missi Dominici

 

missi.dominici

Tekenaar: Dellac Benôit
Scenarist: Gloris Thierry
Uitgever : Glénat

De zogeheten Missi Dominici hebben tot doel heilige relieken terug te brengen naar Rome. Twee ervan, de vooral voor eigenbelang werkende jongeling Ronan Chantilly de Guivre en de oudere, maar daarom niet verstandiger Ernst Wolfram, belanden in de drukbevolkte, oud – Germaanse stad Riga aan het begin van de dertiende eeuw. Ze schoppen er al direct keet en ondervinden de gespannen situatie tussen de heidense Lijven die in opstand zijn gekomen tegen de christenen die zich binnen de stadsmuren terugtrekken. De heersende bisschop is vooral geïnteresseerd hoe hij zijn gelovigen angst en ontzag kan bijbrengen door middel van een geïmporteerde leeuw. Elders oogsten de vier Ruiters van de Apocalyps dood en verderf in hun zoektocht naar het met magische krachten voorziene Zodiakkind. De wrede krachten die de vier bezitten, kennen Ronan en Ernst ook. Ze zijn geen onbekenden voor elkaar.

___________________________

___________________________

___________________________