Overlord

Ogenblikje...

Overlord

Tekenaar: Dessel Gil van
Scenarist: Saint-Michel Serge
Uitgever : Orep

Een goede tekening zegt meer dan duizend woorden. Een stripboek is dus een perfect medium om operatie OVERLORD en de landing in Normandië binnen een bestek van circa 80 pagina’s samen te vatten. Zonder afbreuk te willen doen aan de beroemde formule van een al even vermaarde krant, die zich richtte tot alle jongeren van 7 tot 77 jaar, moet zonder meer worden gesteld dat een stripboek een breed publiek aanspreekt. Door de combinatie van beeld en tekst vertoont het stripboek verwantschap met bioscoop én literatuur. Het grote voordeel is echter gelegen in de beknoptheid, aangezien alleen de essentie wordt geraakt.

Vooral daarom is dit stripboek zo boeiend voor kinderen, tieners, ouders en grootouders. Ik hoop dat dit werk de boodschap van de ouderen overbrengt, van degenen die deze strijd en de bezettingsperiode hebben meegemaakt; hopelijk zien de jongere generaties in hoe zwaar de tol van de vrijheid soms is. Deze wens spreek ik graag uit namens het Landingscomité, dat het initiatief tot publicatie van dit boek ondersteunt.

___________________________

___________________________