Peter Pan

 

peter.pan

Tekenaar: Loisel Régis
Scenarist: Barrie James Matthew, Loisel Régis
Uitgever : Blitz, Oranje

Van alle bewerkingen die van de avonturen van Peter Pan zijn gemaakt, is de strip van Loisel ontegenzeggelijk de meest duistere. Dat is verwonderlijk. Meer dan door het oorspronkelijke toneelstuk van de Britse romanticus, heeft Loisel zich namelijk laten inspireren door de traditioneel mierzoete versie van Disneys tekenstudio’s. Pas nadat hij de tekenfilm had gezien, verdiepte hij zich in de oorspronkelijke toneeltekst. Loisel gebruikt het woord inspiratie zeer nadrukkelijk. Hij is zo vrij met het materiaal omgegaan dat bijna van een nieuw verhaal gesproken kan worden. “Ik heb me volledige vrijheid gepermitteerd. Barrie vertelt zijn verhaal zeer anekdotisch. ‘Peter Pan deed dit, Peter Pan deed dat.’ Het hoe en waarom blijft volstrekt onduidelijk. Nergens wordt verteld hoe de wekker in de krokodil komt of hoe kapitein Haak zijn hand precies is kwijtgeraakt. Ik wilde die voorgeschiedenis duidelijk maken. Mijn verhaal over Peter Pan eindigt, waar dat van Barrie begint.”

___________________________

___________________________

___________________________