Steenstof

Ogenblikje...

Steenstof

Tekenaar: Perre Gerolf Van de
Scenarist: Perre Gerolf Van de
Uitgeverij: Oogachtend

Beeldhouwen in steen leer je door het te doen en beeldhouwcursussen zijn er in overvloed. Maar wie thuis verder wil lezen over technieken, materiaal, steensoorten, het ontwerpproces ed., heeft slechts een zeer bescheiden aanbod tot zijn beschikking. Dit boek is een welkome aanvulling op dit schaarse aanbod. De schrijfster – organisatieadviseur en ‘plezierhakker’ – heeft dit boekje geschreven met het oog op het vastleggen en doorgeven van kennis. De belangrijkste aspecten in het proces van het beeldhouwen worden aangeroerd en via in de tekst verweven literatuurverwijzingen wordt de mogelijkheid geboden verder te lezen. Interessant is, naast de vele praktische en zakelijke informatie, het hoofdstuk ‘Ontwerpen’, omdat de schrijfster daarin verhelderende aanwijzingen geeft die de lezer kunnen helpen bij het verkennen van de eigen creativiteit, een kernactiviteit. Aangevuld met enkele korte, verrassende poetische bespiegelingen is dit een welkome publicatie, met gevoel geschreven vanuit een grote liefde voor het vak. Zonder register; met korte literatuurlijst; zwart-witfoto’s.

___________________________

___________________________