Voor Het Rijk

 

Voor.Het .Rijk

Tekenaar: Vivès Bastien
Scenarist: Chabane Merwan
Uitgeverij: Blloan

Gewoonlijk zien we de tekeningen van het Franse striptalent Bastien Vivès bij een verhaal over intimiteit, kalverliefde of innige vriendschap. Voor het Rijk is iets totaal anders.

De onbuigbare kapitein Cortis wordt met zijn groep elitesoldaten uitgestuurd door de keizer om de gebieden voorbij de grenzen van het rijk te verkennen. Onderweg stuiten ze op dwergen, moordvrouwen en vergane beschavingen en komt hun loyaliteit voor de keizer onder druk te staan. Hoe verder ze geraken, hoe meer de stugge soldaten wegzakkken in waanzin.

Tot onze verbazing slaagt het duo Vivès en Merwan, samen met inkleurder Sandra Desmazièyres, het verhaal van de bende moordende, plunderende en verkachtende legioensoldaten mooi in beeld te brengen zonder de voor Vivés typerend tekenstijl te wijzigen. Vooral de slachtveldscènes aan het begin van het verhaal en het stierengevecht zijn ronduit indrukwekkend. Het is alleen jammer dat we niet hetzelfde kunnen zeggen over het verhaal. Merwan & Vivès combineren elementen van klassieke gebeurtenissen en sagen zoals Jason en de Argonauten, Pompeii en De Odyssee met een grote dosis seks, geweld en waanzin. Er zit echter weinig lijn in de laatste twintig bladzijden. Het concept van de ontdekkingsreis bloedt dood en de auteurs slaagden er precies niet in om het verhaal een coherent einde te geven.

Vivès heeft al vele malen de veelzijdigheid van zijn talent getoond en verbaast ons ook hier met zijn experimenten, maar we hebben toch liever dat hij zijn strips volledig zelf uitwerkt.

___________________________

___________________________