De Krijgers Van God

 

De.Krijgers.Van .God

Tekenaar: Wachs Pierre
Scenarist: Richelle Philippe
Uitgeverij: Dark Dragon Books

Midden van de zestiende eeuw, Frankrijk maakt een woelige periode door. Zo woelig dat geestelijken die ’s avonds uit het raam kijken meteen een hugenootse samenkomst vermoeden. Ridder Arnaud de Boissac heeft een vervelende avond gekozen om zijn religieuze nieuwsgierigheid te stillen. Hij moet meteen heel kwiek van geest zijn om te bewijzen dat hij niet op de brandstapel hoort.

De Krijgers van God brengt het Frankrijk van de reformatie tot leven, een bloedige wereld van achterdocht, huichelarij en pofbroeken. Tekenaar Pierre Wachs kan zich na zijn reeks Bankgeheimen (eveneens op scenario van Philippe Richelle) nog eens uitleven in een historische setting. De geniepige blikken van veldheren en kardinalen zijn duidelijk met gemak uit zijn tekenpen gevloeid. De warme inkleuring door Dominique Osuch helpt daarbij. Een kleine tip evenwel: de kleder- en baarddracht was destijds nogal uniform. Wil je alle personages dus ogenblikkelijk uit elkaar kunnen houden, let dan best op ieder detail.

Scenarist Philippe Richelle (Bankgeheimen, Oorlog en Liefde) kiest voor een resoluut historische aanpak, maar durft zelfs in die keuze nog een omslag aan die niet iedereen hem zou nadoen. Deel 1 van zijn De Krijgers van God, lijkt voornamelijk ridder Arnaud de Boissac te volgen. In deel 2 heeft Arnaud een machtig bondgenootschap gesloten, waardoor de focus van het verhaal verschuift naar het grotere historisch-politieke plaatje van de vervolging van zij die ondanks alles protestant zijn en blijven. Het eerste verhaal legt de nadruk bij het geloof, het tweede deel bij de politieke drijfveren van en voor die geloofskeuze.

Een verhaal met veel geschiedenis, maar toch niet uitsluitend voor de history buffs. Want ondanks de accentverschuiving blijken de eerste twee delen van dit drieluik alvast bijzonder leesbaar.

Dark Dragon Books zoekt sinds kort ook wat meer Europese stripstijlen op met hier en daar een historische inslag. Zuiver historisch in dit geval zonder legendes of mystiek.

___________________________

___________________________

___________________________