De Wachters

 

de.wachters

Tekenaar: Breccia Enrique
Scenarist: Dorison Xavier
Uitgever : L

Een klein groepje believers in het Franse leger, onder leiding van kolonel Alphonse Mirreau en de geschifte dokter Kropp willen een leger van onoverwinnelijke soldaten creëren. Hiervoor zijn zwaarverminkte soldaten nodig die met een industrieel harnas met kunstledematen hun oude zelf overtreffen in kracht en gevoelloosheid. Eerdere experimenten waren veelbelovend, maar het ontbrak hen aan een adequate energiebron die de Wachters diep tot in de vijandelijke rangen kunnen brengen. Dokter Féraud heeft net een onuitputtelijke krachtbron ontwikkeld op basis van radium. Op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog toont echter geen kat interesse in de nieuwe krachtbron. Voor kolonel Mirreau is dit een uitgelezen kans om zijn project van de Wachters nieuw leven in te blazen. Féraud weigert evenwel zijn uitvinding aan het leger te verkopen. Wanneer hij enkele weken later als luitenant Féraud zwaargewond raakt tijdens gevechten met de Duitsers, heeft hij geen opties meer. Enkel dokter Kropp kan hem het leven redden en hierin vormt zijn uitvinding, de radiumbatterij, een onontbeerlijk onderdeel. Half mens, half machine (klinkt bekend?) vormt Féraud de eerste van een nieuwe generatie Wachters die het Franse leger aan de overwinning moeten helpen.

___________________________

___________________________

___________________________